ehrm-2Stichting obligatiehouders SNS stapt naar Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De Stichting obligatiehouders SNS (www.sos-ns.nl) dient een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij het

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) naar aanleiding van de onteigening van achtergestelde obligaties SNS begin dit jaar. lees meer…..

volg-ons-op-twitter

 

Boekel.Maandag 26-8-2013Persbericht.

Stichting obligatiehouders SNS verwijt toezichthouder gebrek aan transparantie

DNB VOOR DE RECHTER OM FALEND OPTREDEN BIJ SNS REAAL

De Stichting Obligatiehouders SNS daagt De Nederlandsche Bank voor de rechter
wegens gebrekkige besluitvorming die heeft geleid tot de nationalisatie van SNS
REAAL. De Stichting verwijt DNB dat deze SNS REAAL
onnodig in problemen heeft gebracht door haar dochter SNS Bank voor onmogelijke
financiële opdrachten te stellen zonder voldoende wettelijke basis. De
Stichting maakte al in maart 2013 bezwaar tegen deze handelswijze van DNB. DNB
weigert inhoudelijk op deze bezwaren in te gaan omdat de Stichting volgens haar
geen belanghebbende zou zijn. De Stichting wil DNB nu via de bestuursrechter
dwingen om alsnog verantwoording af te leggen.
lees meer…..

ma 05 aug 2013, ANP; Staat naar Hoge Raad in zaak gedupeerden SNS

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem gaat in cassatie tegen een tussentijdse uitspraak van het gerechtshof in een zaak van beleggers die hun geld verloren door de nationalisatie van SNS Reaal. Dat blijkt uit een onlangs verstuurde brief van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

Het hof gaf gedupeerde schuldeisers in juli hoop door te beslissen dat een panel van deskundigen zich over schadevergoedingen moet buigen. Dat was een tegenvaller voor de staat; Dijsselbloem had het hof verzocht de schadevergoeding vast te stellen op nul euro.

Zonder overheidsingrijpen hadden beleggers volgens de minister ook met lege handen gestaan, omdat SNS dan failliet was gegaan. De Ondernemingskamer vond die redenering te kort door de bocht en oordeelde dat het verzoek onvoldoende was toegelicht.

De Ondernemingskamer heeft, vanwege de cassatie, toestemming gegeven om de benoeming van het deskundigenpanel uit te stellen, meldt het hof in de brief die aan betrokkenen is verstuurd. Volgens de Stichting obligatiehouders SNS, die eisers in de zaak vertegenwoordigt, kan de gang naar de Hoge Raad een halfjaar vertraging opleveren.

_

Zorgplicht zowel nationaal als internationaal op de kaart!

STICHTING OBLIGATIEHOUDERS SNS BRENGT EERSTE ZAAK AAN BIJ KIFID

‘Een klassiek geval van falende advisering‘ zo typeert Frans Faas, voorzitter van de stichting obligatiehouders SNS,
het handelen van een vermogensbeheerder, die in een beleggingsportefeuille, gericht op de instandhouding van pensioengelden, een  (achtergestelde) SNS-obligatie opnam. ‘Door niet-gespreid 10% van het vermogen in deze vermogenstitel te steken, zijn onverantwoorde risico’s genomen, die eerst door de onteigening aan het licht zijn gekomen’, zo geeft hij verder aan.

Met een verwacht rendement op de rest van de portefeuille van 2-3%, duurt het naar verwachting al vier jaar voordat deze schade is gerepareerd maar omdat, blijkens het klantenprofiel van betrokkene, bekend was dat er ook periodiek onttrokken moest worden om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, is het effect nog veel erger.
lees meer…..